• Новітні соціально-економічні стратегії
  • Система захисту прав споживача
  • Система управління ринком споживання
  • Механізм швидкої капіталізації економіки

В черзі на житло та авто:

1797
Житло в рострочку

Програма «ЖИТЛО В РОЗСТРОЧКУ»
Програма поєднує галузь будівництва (та реалізації нерухомості) з іншими галузями народного господарства таким чином, що відбувається перерозподіл частини видатків виробників товарів народного вжитку на користь кінцевого споживача. Це створює додаткові, ексклюзивні можливості для кінцевого споживача в придбанні житла. А саме:

довгостроковий договір оренди з правом викупу

У правовідносинах з учасником Програми орендарем-набувачем житла застосовуються діючі норми Цивільного кодексу України, зокрема передбачені цивільні правовідносини оренди житла з викупом. Для цієї мети юридична особа - ТОВ «ЗЕТ-АВТОР» набуває у власність (придбанням готової нерухомості або шляхом забудови) нерухоме майно. Таке нерухоме майно залишається власністю ТОВ «ЗЕТ-АВТОР» до моменту повної оплати орендарем-набувачем.

Ризики втрати чи пошкодження об'єкта нерухомості частково страхуються Забудовником. Набувач має право оформити додаткове Страхування життя і здоров'я за власний рахунок, згідно чинного законодавства України.

Ризики неможливості оплати орендарем-набувачем орендних(викупних) платежів страхуються за рахунок власних коштів ТОВ «ЗЕТ-АВТОР».
Витрати на утримання нерухомості (податок на нерухоме майно, земельний податок, оплата комунальних послуг тощо) здійснюються за рахунок власних коштів ТОВ «ЗЕТ-АВТОР».

Орендар-набувач нерухомого майна сплачує щомісячні орендно-викупні платежі та здійснює щомісячне відшкодування витрат ТОВ «ЗЕТ-АВТОР» на утримання цього нерухомого майна (комунальні послуги).

Щодо стану об'єктів нерухомості, які будуть придбатися в межах ПроЗет, то для ТОВ «ЗЕТ-АВТОР» визначальними є законодавчі вимоги в цій сфері, зокрема діючий Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких не можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.01.2014 № 2.

Орендар-набувач нерухомого майна не здійснює інвестицій в будівництво, а купує виключно готовий до негайного використання об'єкт у зареєстрованого в реєстрі речових прав на нерухоме майно власника такого об'єкта. Відповідно, застосування до цих відносин фінансово-кредитних механізмів, передбачених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" є безпідставним, оскільки метою названого Закону є захист приватних коштів залучених в управління в процесі створення (будівництва) житла, тобто захист їх на стадії, коли ще не існує самостійний, індивідуально визначений, прийнятий в експлуатацію об'єкт нерухомого майна, як самостійний об'єкт цивільного обороту.

В перспективі, в рамках «ПроЗет» окрім програми «Доступне житло» буде впроваджено нову програму «Доступне Авто», деталі якої на даний час опрацьовуються.