• Новітні соціально-економічні стратегії
 • Система захисту прав споживача
 • Система управління ринком споживання
 • Механізм швидкої капіталізації економіки

В черзі на житло та авто:

1797
Постійно діючі, безстрокові акції ПроЗет
 1. Квартири «Під ключ» в довготривалу розстрочку без першого внеску та відсотків кожному бажаючому.
 2. Достроковий викуп нерухомого майна, без додаткових коштів та навантажень на сімейний бюджет.
 3. Всім бажаючим – постійна можливість зарахування в оплату нерухомого майна Споживачем корпоративних прав ПроЗет (або прав на довірче управління ними) по їх номінальній вартості.
 4. Допомога сімейному бюджету! Товари без оплати, постійна безвідсоткова розстрочка.
 5. Послуга «БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ТОВАРІВ»
 6. Постійний додатковий грошовий дохід всім бажаючим (5%).
 7. Безкоштовне постійне накопичувальне страхування життя та здоров’я людини, без обмежень за віком та станом здоров’я (40%).
 8. Постійні розширені послуги безкоштовної телефонної гарячої лінії. (спільно з ВБО «Момент Взаєморозуміння»).
 9. Постійні послуги безкоштовного проїзду в громадському транспорті всіх бажаючих. (спільно з ВБО «Сфера – Злагоди Еволюції Турботи»).
 10. Постійні безкоштовні роздачі товарів. Масштабна допомога нужденним. Постійне якісне забезпечення населення соціальним житлом сучасної комфортабельності. (спільно з ВБО «Благолєпіє»).
 11. Постійна фінансова допомога сімейному бюджету кожному потребуючому, за рахунок використання УКС.
 12. Постійне зменшення сум комунальних платежів на 5%, за рахунок отримання 5% винагороди за всі комунальні платежі, проведені з використанням УКС.

1. Квартири «Під ключ» в довготривалу розстрочку без першого внеску та відсотків кожному бажаючому.

Програма поєднує галузь будівництва (та реалізації нерухомості) з іншими галузями народного господарства таким чином, що відбувається перерозподіл частини видатків виробників товарів народного вжитку на користь кінцевого споживача. Це створює додаткові, ексклюзивні можливості для кінцевого споживача в придбанні житла. А саме: Можливість придбання нерухомості без декларацій про доходи та обмежень за віком;

довгостроковий договір оренди з правом викупу

У правовідносинах з учасником Програми орендарем-набувачем  житла застосовуються діючі норми Цивільного кодексу України, зокрема передбачені цивільні правовідносини оренди житла з викупом. Для цієї мети юридична особа - ТОВ «ЗЕТ-АВТОР» набуває у власність (придбанням готової нерухомості або шляхом забудови) нерухоме майно. Таке нерухоме майно залишається власністю ТОВ «ЗЕТ-АВТОР» до моменту повної оплати орендарем-набувачем.

Ризики втрати чи пошкодження об'єкта нерухомості частково страхуються Забудовником. Набувач має право оформити додаткове Страхування життя і здоров'я  за власний рахунок, згідно чинного законодавства України.

Ризики  неможливості оплати орендарем-набувачем орендних(викупних) платежів страхуються за рахунок власних коштів ТОВ «ЗЕТ-АВТОР». 

Витрати на утримання нерухомості (податок на нерухоме майно, земельний податок, оплата комунальних послуг тощо) здійснюються за рахунок власних коштів ТОВ «ЗЕТ-АВТОР».

Орендар-набувач нерухомого майна сплачує щомісячні орендно-викупні платежі та здійснює щомісячне відшкодування витрат  ТОВ «ЗЕТ-АВТОР» на утримання цього нерухомого майна (комунальні послуги).

Щодо стану об'єктів нерухомості, які будуть придбані в межах «ПроЗет», то для ТОВ «ЗЕТ-АВТОР» визначальними є законодавчі вимоги в цій сфері, зокрема   діючий Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких не можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.01.2014  № 2. 

Орендар-набувач нерухомого майна не здійснює інвестицій в будівництво, а купує виключно готовий до негайного використання об'єкт у зареєстрованого в реєстрі речових прав на нерухоме майно власника такого об'єкта.  Відповідно, застосування до цих відносин  фінансово-кредитних механізмів, передбачених Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" є безпідставним, оскільки метою названого  Закону є захист приватних коштів залучених в управління в процесі створення (будівництва) житла, тобто захист їх на стадії, коли ще не існує самостійний, індивідуально визначений, прийнятий в експлуатацію об'єкт нерухомого майна, як самостійний об'єкт цивільного обороту.

В перспективі, в рамках «ПроЗет» окрім програми «Доступне житло» буде впроваджено нову програму  «Доступне Авто», деталі якої на даний час опрацьовуються.

 

2. Достроковий викуп нерухомого майна, без додаткових коштів та навантажень на сімейний бюджет.

Для зменшення терміну викупу нерухомого майна, без навантаження на сімейний бюджет, Вам необхідно лише збільшити чисельність випадків, коли Ви віддаєте «своє право вибору» товарам та послугам ПроЗет.

Як це працює?

Придбання товарів та послуг ПроЗет щомісяця на протязі 5 (п’яти) років на суму більшу від обов’язкової для отримання нерухомого майна (700 грн), кожні наступні 700 грн. придбаного товару або послуг ПроЗет зменшує термін викупу нерухомого майна на один рік  не залежно від його вартості або територіального розташування. При цьому діють «загальні положення ПроЗет»: загальна вартість нерухомого майна не може перевищувати 300 000$; місце розташування не може мати обмеження конкретною адресою чи вулицею; загальний термін знаходження Споживача на черзі ПроЗет має «обмеження в строк 15 років»; при досягненні граничного терміну знаходження на черзі, Споживач отримує переважне, позачергове право отримання нерухомості; у випадку не задоволення потреб Споживача нерухомим майном в строк 15 календарних років з моменту його реєстрації на черзі, ПроЗет сплачує йому неустойку, яка дорівнює 100% ринкової вартості замовленого майна на момент проведення розрахунків (ринкова вартість підтверджується висновком Торгово – промислової Палати України); у випадку безпідставної відмови Споживача від отримання нерухомого майна, він втрачає право на «обмеження в термін 15 років».

Пам’ятка:

 Відносини ПроЗет зі Споживачем носять публічний характер. Це означає: будь яка інформація, яка постійно, або тимчасово зафіксована на офіційному сайті ПроЗет може бути використана Споживачем для захисту його прав в суді.

Обмеження загальної вартості нерухомості в $300 000 діє виключно для Споживача і не обмежує ПроЗет в будівництві та реалізації нерухомості більшої вартості.

Наприклад:

3. Всім бажаючим – постійна можливість зарахування в оплату нерухомого майна Споживачем корпоративних прав ПроЗет (або прав на довірче управління ними) по їх номінальній вартості.

Що це означає. Якщо Ви маєте частку корпоративних прав в підприємстві ПроЗет (ТзОВ «ЗЕТ-Автор») у власності, або Ви маєте укладений  договір повного довірчого управління часткою корпоративних прав, Ви маєте право зарахувати номінальну вартість цих прав в оплату Нерухомого майна, яке Ви придбали на умовах ПроЗет. При цьому зарахована оплата корпоративними правами (або правом на їх довірче управління) не змінює щомісячні викупні суми, а змінює термін викупу.

Наприклад:

Ви отримали (придбали, отримали без коштовно тощо) право довірчого управління корпоративними правами ТзОВ «ЗЕТ – Автор» на суму 1 000 000 грн.  Ви продовжуєте стояти на черзі на квартиру. Купуєте необхідну кількість товарів (700 грн), через рік або 5 років підійшла ваша черга. Ви отримали нерухоме майно. Його вартість складає наприклад 1 125 000 грн. Відповідно Ваша викупна щомісячна плата буде дорівнювати  1 125 000 грн : 45 : 12 = 2 083,33 грн. Ця сума не змінюється. Вам її платити вчасно всі п’ять років. Але змінюється термін її виплати. Через п’ять років Ви маєте право передати «право довірчого управління корпоративними правами»  Власнику (ТзОВ «ЗЕТ – Автор», або його правоприємнику) в оплату за нерухоме майно.  Повністю сплативши таким чином нерухоме майно та отримати право власності на нього.  Крім цього всі ці роки Ви будете отримувати дохід від частки корпоративних прав (або долю доходу, визначену договором довірчого управління). Може цей дохід буде перевищувати Ваші щомісячні платежі. І Ви самі визначитесь, що Вам вигідніше – передати корпоративні права і викупити нерухоме майно, або лишити корпоративні права за собою і отримувати постійні дивіденди, при цьому з них сплачуючи щомісячні платежі. Тому це не обов’язкова процедура, а лише Ваше постійне право.

Саму чергу, термін перебування на ній обминути не можливо. Але є обмеження – Ви не будете стояти на черзі більше 15 років (дивись загальні положення ПроЗет). Викупити нерухоме майно повністю за рахунок корпоративних прав теж не можливо. П’ять років – це обов’язковий мінімальний термін сплати нерухомого майна «живими коштами».

Виключення з цих правил відносяться лише до тимчасових акцій ПроЗет.

Наприклад: діє тимчасова акція ПроЗет на 20 квартир в визначеному місці, адресі та № квартири за цією адресою. Ви можете сплатити «живими коштами» 33% вартості квартири. На решту вартості 67% отримати безвідсоткову розстрочку.  Тоді, і тільки тоді черга для Вас не існує. Ви отримаєте нерухоме майно за даною адресою негайно після закінчення будівництва та облаштування його «під ключ». Такі акції є тимчасові. Сьогодні Ви можете прийняти в них участь, завтра може вже бути пізно. Тому наша порада – постійно слідкувати за новинами на сайті.

 

4. Допомога сімейному бюджету! Товари без оплати, постійна безвідсоткова розстрочка.

Якщо сьогодні у Вас не має коштів для придбання товарів повсякденного попиту, не обмежуйте себе і своїх дітей. Виберіть необхідний Вам товар чи послугу серед товарів ПроЗет та отримуйте їх у безвідсоткову розстрочку вже сьогодні.  Перелік товарів розміщено на сайті www.prozet.com.ua  та сайтах партнерів ПроЗет. Якщо Ви ще не учасник ПроЗет, станьте ним, отримавши безкоштовно Універсальну Картку Споживача (УКС) під час першого замовлення товару ПроЗет.

УВАГА  «Загальні положення ПроЗет»:  максимальна сума товарів в безвідсоткову розстрочку – 70 000 грн. (сума може змінюватись, слідкуйте за інформацією на сайті); мінімальна сума безкоштовної доставки товарів до дому – 400 грн (сума може змінюватись відповідно до інфляційних процесів); територія доставки – вся територія України (крім тимчасово окупованих територій); максимальний строк доставки троє суток з моменту отримання замовлення (може змінюватись); максимальний термін розстрочки – п’ятнадцять календарний днів з дня отримання товару чи послуг (може змінюватись); несвоєчасна оплата товарів не тягне для Вас жодних наслідків, крім втрати всіх привілеїв ПроЗет. Ви втрачаєте наступні можливості: заморожується черга на нерухоме майно (Вас випереджають відповідальні Споживачі), Ваш сімейний бюджет не отримує вчасно 5% від суми отриманого товару чи послуг ПроЗет, заморожується накопичувальне страхування життя та здоров’я, втрачається можливість участі у всіх акціях ПроЗет, і так далі.

ПАМ’ЯТАЙТЕ: ВЧАСНИЙ РОЗРАХУНОК З ПРОЗЕТ І ВЗАГАЛІ РОЗРАХУНОК З ПРОЗЕТ – ЦЕ ЛИШЕ І ВИКЛЮЧНО ПРЕРЕГАТИВА ВАШОЇ «ДОБРОЇ ВОЛІ».

Будьте відповідальними самі перед собою!

 Акція працює в системі безкоштовної доставки товарів ПроЗет до дому. Розрахунок за товари отримані в розстрочку можна провести через корпоративну картку   ПроЗет (УКС), кур’єра доставки товарів до дому. Інформація на сайті www.prozet.com.ua  «Кабінет Споживача».

Як  працює система безвідсоткового розтермінування оплати за товар чи послуги ПроЗет?

Приклад:

Ви замовили товари ПроЗет до дому (через інтернет, або за номером безкоштовної гарячої лінії 0800 60 00 77 або через системи доставок до дому партнерів ПроЗет). Якщо у Вас немає УКС, Вам її привезуть разом з товаром (перше замовлення). Умови безкоштовного отримання УКС www.prozet.com.ua  «Кабінет Споживача». Розтермінування надається тільки власникам УКС.

 

5. Безкоштовна постійна доставка товарів повсякденного попиту до дому по всій території України (крім тимчасово окупованих територій).

Безкоштовна доставка товарів до дому здійснюється за рахунок ПроЗет, посередництвом логістичної мережі «Нова Пошта».

Адреси доставки обмежуються територією України (крім тимчасово окупованих територій)

Мінімальна сума замовлення – 400 грн.

Сьогодні строк доставки обумовлений умовами Нової Пошти. ПроЗет прикладає максимальні зусилля для зменшення строку доставки товарів до дому до 2 – 4 годин.

Сьогодні в  асортименті лише товари довготермінового зберігання, без додаткових вимог до умов зберігання (холод та інше). ПроЗет проводить роботи для забезпечення доставки товарів короткого терміну зберігання та з особливими умовами зберігання та транспортування.

Слідкуйте за новинами на нашому сайті.

ДО УВАГИ підприємців: ПроЗет здійснює доставку товарів виробничого та  будівельного призначення, виробники яких беруть участь в ПроЗет. Додаткова інформація за телефоном Гарячої лінії 0 800 60 00 77. 

6. Постійний додатковий грошовий дохід всім бажаючим (5%).

Кожного разу поповнюючи УКС, або купуючи товари ПроЗет через систему доставки товарів до дому, Вам додатково надається ліміт на отримання товарів чи послуг ПроЗет на суму 5% від витрачених коштів.

При кожній покупці ПроЗет сплачує за Вас страховий платіж для формування вашого щорічного страхового полісу!

Універсальна Картка Споживача – безтермінова, діє на всій території України, на всі товари та послуги ПроЗет, у всіх роздрібних системах торгівлі, які приймають участь в ПроЗет (отримали субліцензію на участь).

 

7.  Безкоштовне постійне накопичувальне страхування життя та здоров’я людини, без обмежень за віком та станом здоров’я (40%).

Постійне та безкоштовне страхування життя та здоров’я споживача у рамках Програми

Страхові поліси надаються терміном на десять років з моменту їх видачі. Видача страхових полісів відбувається в автоматичному, електронному режимі і не потребує від споживача зайвих витрат часу чи коштів.

Страхові суми нараховуються наступним чином:

Перший поліс надається за результатами покупок товарів-ПроЗет протягом першого місяця участі в програмі та складає 40% від загальної суми покупки за місяць.

Другий поліс надається за результатами середньомісячної покупки за рік, та також становить 40% від суми середньомісячної покупки.

Наступні поліси надаються за цими ж умовами щорічно. Таким чином, споживач має перевагу постійного накопичувального страхування весь період участі в Програмі.

В разі настання страхового випадку, виплачується сума, що дорівнює сумі всіх отриманих на той момент страхових полісів. Страхові поліси на момент настання страхового випадку діють солідарно.

Період участі в Програмі – це той час, доки Споживач купує (споживає) Товари- ПроЗет.

Через десять років, після закінчення строку дії першого страхового полісу, споживач буде щорічно отримувати готівкою додатковий страховий дохід в розмірі своїх середньомісячних витрат (40% + всі страхові накопичення).

 

8. Постійні розширені послуги безкоштовної телефонної гарячої лінії. (спільно з ВБО «Момент Взаєморозуміння»).

Вислухаємо, почуємо, допоможемо!

Телефонуйте з будь якого телефону - Вам передзвонять!

Або замовляйте на сайті «зворотний дзвінок» через форму, зазначену праворуч від лінії прокрутки - "Замовляйте зворотний дзвінок"

 (не від першого дня, але така мета колл-центру)

Ви зможете не тільки дізнатися всю інформацію щодо Програми, але й отримати допомогу з будь-яких питань безкоштовно:

консультації фахових професійних спеціалістів: психологів, юристів, медиків, працівників соціальних служб та будь якого довідкового бюро, поради представників різних релігійних установ та церковних конфесій.

Вас не будуть лікувати по телефону, Вам порадять, як бути здоровим, Вам не будуть вести по телефону судовий процес, Вам порадять, що робити, щоб уникнути проблем, або одержати перемогу, Вашу проблему не вирішать психологи чи представники духовенства, вони порадять Вам, як уникнути проблем.

 

9. Постійні послуги безкоштовних автобусних маршрутів. (спільно з ВБО «Сфера – Злагоди Еволюції Турботи»).

Постійні благодійні акції

 

10. Постійні безкоштовні роздачі товарів. Масштабна допомога нужденним. Постійне якісне забезпечення населення соціальним житлом сучасної комфортабельності. (спільно з ВБО «Благолєпіє»).

Постійні благодійні акції

11. Постійна фінансова  допомога сімейному бюджету кожному потребуючому, за рахунок використання  Корпоративних (далі УКС) карток ПроЗет

Кожний учасник (власник УКС) ПроЗет, а також не будучи учасником ПроЗет має право отримати безкоштовно УКС від ПроЗет. Які переваги Споживачу надає користування УКС?

Увага! ПроЗет не проводить жодних кредитно – депозитних операцій! Поповнення УКС Споживачем є одночасно викупом товарів та послуг ПроЗет на суму поповнення, які Споживач вибирає поступово.

Лімітні кошти. Збільшення сум коштів до використання – це безвідсоткова розстрочка для  придбання товарів/послуг ПроЗет для Споживачів (постійно діюча акція ПроЗет). Наприклад:

Під час оформлення УКС Ви вносите на рахунок ПроЗет 1 000 грн. власних коштів.  Ліміт вибору товарів ПроЗет Вам встановлюється автоматично 1 050 грн. Ви хочете додатково отримати ліміт розстрочки. Після надання замовлення на ліміт, на протязі 24 годин Вам буде надано додатковий ліміт на суму 700 грн. Отже Ви можете отримувати товари та послуги ПроЗет на суму 1 750 грн.

У випадку оплати за товари і послуги ПроЗет наданим лімітом, термін його повернення (поповнення картки) – 15 днів.

Мінімальна (початкова) сума ліміту 700 грн. Максимальна сума,  протягом певного періоду досягає 70 000 грн.

Затримка повернення, або НЕ повернення додаткового ліміту – виключно прояв доброї волі Споживача, але при цьому втрата для нього всіх привілеїв ПроЗет.

Мета даної постійно діючої акції ПроЗет - надати можливість кожному учаснику ПроЗет, при бажанні придбати товари і послуги ПроЗет, отримати безвідсоткову розстрочку в будь яких установах роздрібної торгівлі. Крім того, це суттєва допомога кожному сімейному бюджету. Вигоди ПроЗет – збільшення оберту товарів та послуг ПроЗет.

 

12.  Постійне зменшення сум комунальних платежів на 5%, за рахунок отримання 5% винагороди за всі комунальні платежі, проведені з використанням корпоративної картки ПроЗет (УКС).

Ця акція діє для споживачів, які отримали на умовах ПроЗет нерухомість. Якщо Ви постійно сплачуєте свої комунальні платежі через УКС то ПроЗет сплачує Вам винагороду – 5% від суми кожної сплати. Ця сума зараховується Вам на УКС як додатковий ліміт на придбання товарів ПроЗет.