• Новітні соціально-економічні стратегії
  • Система захисту прав споживача
  • Система управління ринком споживання
  • Механізм швидкої капіталізації економіки

В черзі на житло та авто:

1797
Громадські програми

 

Які програми мають право бути Громадськими?

  1. Громадські Програми не потребують законодавчої підтримки. Громада – носій Влади та Законотворчості.
  2. Громадські Програми не потребують бюджетного фінансування. Громада – джерело бюджету.
  3. Громадські Програми не потребують додаткових благодійних внесків. Громада є основою та метою благодійності.
  4. Власником Громадських Програм є Громада. Кожний член Громади, без винятку та обмежень, безкоштовно може стати і є співвласником майна Громади.
  5. Все нерухоме майно Громадських Програм є власністю Громади. Кожний член Громади має рівні права на користування (володіння) нерухомістю Громади.
  6. Громада є джерелом Громадських Програм. Бізнес – система зобов’язана мати соціальну відповідальність перед Громадою. Що проявляється у рівних правах та можливостях на отримання додаткового прибутку для кожного члена Громади
  7. Громадські Програми є постійним невичерпаним джерелом благодійності в суспільстві. Соціальна відповідальність бізнес – систем є постійним джерелом благодійності.

Тільки ті програми, які відповідають не гаслами, а практичними діями та результатами, які відповідають всім семи вимогам мають право бути Громадськими Програмами.

Беручи до уваги бажання громадян України перетворити нашу країну на країну з конкурентною економікою і високим рівнем життя, пропонується впровадити такий проект: Громадські Програми – це додатковий, реальний, дієвий, а головне надзвичайно швидкий засіб сприяння вирішенню багатьох нагальних питань.

Зокрема таких, як:

Додаткова соціальна підтримка для найбільш вразливих верст населення:

Благодійність - невід’ємна частина реалізації Громадських програм, як приклад соціальної відповідальності бізнесу.

НЕ ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВИХ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Зміст діяльності полягає в раціональному і взаємовигідному розподілі можливостей існуючих видів економічної діяльності в інтересах кожного з учасників Громадських Програм, а в першу чергу, кінцевого споживача.

Реалізація перебуває у сфері чинної системи законодавства України, на платформі «Програми Здорової Економіки Товарообміну» (ПроЗет) і програми соціального розвитку «Сфера Злагоди, Еволюції, Турботи» (Сфера ЗЕТ). (Механізм «ПроЗет» є авторським know how. Не має аналогів у світі. Результати пілотного проекту перевищили теоретичні розрахунки).

Завантажити Сфера-Z Завантажити Програма-Z

Окремі завдання вирішуються на основі існуючого (чинного) законодавства України. Зміст діяльності допускає коригування при набранні чинності новою системою оподаткування внаслідок податкової реформи Уряду.

Розширене розгортання «Програми Здорової Економіки Товарообміну» (ПроЗет) вже розпочато.

Принцип роботи полягає в математично точному і логічно зв'язаному в один ланцюг використанні існуючих видів економічної діяльності в інтересах, у першу чергу, кінцевого споживача.

Принцип співробітництва між учасниками ПроЗет полягає в максимальному усуненні тих затрат виробництва, оптової і роздрібної торгівлі, які об'єктивно існують на шляху від виробника до кінцевого споживача, але які можливо раціонально усунути при одночасному належному захисті (страхуванні) учасників «ПроЗет» від потенційних ризиків.

Програма соціального розвитку «Сфера Злагоди, Еволюції, Турботи» (Сфера ЗЕТ) – це зібрання всієї мудрості і духовності, всього досвіду пізнання людства в єдине ціле, де протилежності і антагонізми не відштовхують одне одного, не суперечать і борються, а доповнюють і взаємодіють одна істина з іншою. Вміло вплітаючись в загальну спіраль духовного розвитку, осмисленні духовної спадщини, прагненні побудови світу без насилля.

Методи, що застосовуються програмою – це пояснення і роз’яснення, обмін інформацією і знаходження шляхів пізнання, стратегії і практики в побудові нових соціальних відносин. Завдання програми на сьогоднішньому етапі надати допомогу окремим людям і державі в цілому, без насилля, пройти небезпеку самознищення і деградації, відійти від тероризму і злочинності, наркоманії і алкоголізму, війн і жорстокості до мирного, гармонійного і справедливого співіснування в суспільстві.

Значимість програми продиктована часом і розумінням, що насилля насиллям не перемогти. Нові відносини, нове відношення, покращення якості життя та побуту – дадуть людині, громадянину можливість створювати і змінювати, а не руйнувати. Творити… у великому розумінні цих слів!